Statika nosných konštrukcií 

pozemných stavieb

 

špecializácia na oceľové konštrukcie

- statika nosných oceľových konštrukcií

- statika pre stredné monolitické nosné konštrukcie 

- statika pre stredné prefabrikované nosné konštrukcie 

- statika pre stredné drevené nosné konštrukcie 

statika pre stredné murované konštrukcie

- optimalizácia nosných konštrukcií 

- oceľové nosné konštrukcie