bola založená na základe dlhoročných skúseností z pôsobenia v stavebnej praxi v oblasti projektovania nosných konštrukcií, statiky stavieb, riadenia stavebných projektov pri riešení telekomunikačných, priemyselných a občianskych stavieb. 

    Firmu v tejto oblasti zastupuje Ing. Róbert Abrahám, ktorý je autorizovaným inžinierom registrovaným v Slovenskej komore stavebných inžinierov, za ktorým sú mnohé úspešne zvládnuté stavebné projekty. 

    Záujmy klienta sú pre nás na prvom mieste. Zastupujeme investorov od plánovaného investičného zámeru, štúdie, projektov pre stavebné povolenie, projekt pre realizáciu stavby, výrobnú dokumentáciu, autorský dozor. Našou úlohou je poskytnúť komplexne projekčné služby s autorizačným osvedčením, zabezpečiť klientovi optimálne investičné náklady a ideálne technické riešenie stavby.

    Našou prioritou je Vaša spokojnosť a vypracovanie efektívneho riešenia Vašej zákazky. Prednosťou našej spoločnosti je profesionalita a dlhoročná skúsenosť na trhu. Samozrejmosťou je osobný prístup a vysoká pracovitosť.

 

Ing. Robert Abraham

 Ing. Róbert Abrahám, IWSD skončil STU Stavebnú fakultu, odbor IKDS - Oceľové a drevené konštrukcie. Vykonáva projekčnú činnosť od roku 2006 a až do roku 2014 pracoval v projekčnej kancelárii Recký, spol. s.r.o. v Bratislave, ktorá sa prevažne zaoberala oceľovými konštrukciami pre telekomunikačných operátorov, kde ponúkala kompletný technický servis. Od návrhu a výpočtu zákládov, nosných konštrukcií, až po technický dozor počas výstavby. V roku 2014 sa stal autorizovaným inžinierom v kategórii Inžinier pre statiku stavieb pod reg. č. 6091*I3, registrovaným v SKSI. V roku 2015 si založil vlastnú projekčnú kanceláriu ARstat s.r.o. Počas svojho pôsobenia riešil statiku na stovkách zrealizovaných stavieb na Slovensku. Špecializuje sa na oceľové konštrukcie, drobné betónové a drevené stavby.

V priebehu októbra 2013 až jún 2014 je absolventom kurzu "M edzinárodný projektant zváraných konštrukcií IWSD", ktorý bol ukončený diplomom a certifikátom.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.