2022

Telekom - posúdenie konštrukcií operátora
Orange - posúdenie konštrukcií operátora
O2Slovakia - posúdenie konštrukcií operátora
Swan - posúdenie konštrukcií operátora
HC Rival - VD a VM stožiara 4b 40m 
ProTel - Statický posudok o oceľového lana
RadioLAN - Konštrukcie pre mikrovlnné spoje
Vnet - Posuok nosičov ST900 a ST3000
Construction Services - Otočné rameno 200kg
Construction Services - Základy pre kiosky VNN
 
 

2021

Telekom - posúdenie konštrukcií operátora
Orange - posúdenie konštrukcií operátora
O2Slovakia - posúdenie konštrukcií operátora
Swan - posúdenie konštrukcií operátora
Vnet - Posúdenie nosiča ST4-1800
Construction Services - FN TT Očkovacie centrum
Construction Services - Gevorkyan - oceľové konštrukcie
Construction Services - Mahle Behr - Potrubný most
Construction Services - Reklama XX Lutz
Movys - HZS Rekonštrukcia rádiovej siete
 

2020

Telekom - posúdenie konštrukcií operátora
Orange - posúdenie konštrukcií operátora
O2Slovakia - posúdenie konštrukcií operátora
Swan - posúdenie konštrukcií operátora
RadioLAN - Posúdenie komína Matador
Vnet - Posúdenie nosiča ST4-1800
 

2019

Telekom - posúdenie konštrukcií operátora

Orange - posúdenie konštrukcií operátora

O2 Slovakia - posúdenie konštrukcií operátora

Swan - posúdenie konštrukcií operátora

RadioLan - návrh a posúdenie konštrukcií

2018

Telekom - posúdenie konštrukcií operátora

Orange - posúdenie konštrukcií operátora

 O2 Slovakia  - posúdenie konštrukcií operátora

Swan - posúdenie konštrukcií operátora

 

2017

Telekom - posúdenie konštrukcií operátora

Orange - posúdenie konštrukcií operátora

O2 Slovakia - posúdenie konštrukcií operátora

Swan - posúdenie konštrukcií operátora

RD Mudroňova - prepočet statiky a oprava realizačnej dokumentácie

                        po firme mk4 - Ing. M. Kuchárik

NeTLAB-IT - návrh a posúdenie nosiča

 

2016

Telekom - posúdenie konštrukcií operátora

Orange - posúdenie konštrukcií operátora

O2 Slovakia - posúdenie konštrukcií operátora

Swan - posúdenie konštrukcií operátora

 

2015

MOVYS,a.s. - Prístavba k budove MOVYS,a.s. Piesočná 5, DSP
SWAN - Prešov, statika konštrukcií pre operátora
SWAN - Nitra, statika konštrukcií pre operátora
Telekom - posúdenie konštrukcií operátora cca 50ks
Orange - posúdenie konštrukcií operátora cca 85s
O2 Slovakia - posúdenie konštrukcií operátora cca 65ks
Swan - posúdenie konštrukcií operátora cca 25ks
NASES - POP - optické siete Davidov, Jalová, Brezovec,
                           Ľadomírov, Michaljlov, Ruská Bystrá, Strihovce, Hnúšťa
 

2014

Orange - Sereď, Ivana Krasku 38, 4b veža s roznášacím roštom
mk4 s.r.o. - RD Jastrabá, drevodom, statika DSP
mk4 s.r.o. - Žiar nad Hronom, plaváreň - umiestnenie fotovoltaických panelov
mk4 s.r.o. - MÚ Malacky, výmena fasády a okien, statika
ELV Product a.s. - Posúdenie kotvenia istiaceho oka do ŽB stožiara
NETLAB-IT - Nové Mesto - 4b 4m stožiar pre technológiu, DSP
Telefonica - Bernolákovo - Stožiar Koras EP30.10.5, statika
Telefonica - Kľukňava, stožiar N+4, statika
Telefonica - Málinec, stožiar N+4, statika
Orange - Bratislava 1338BR 3b priehradový nosič, statika
3Connect, s.r.o. - Vrakuň-Nekyje na Ostrove, Lávka pre peších, DÚR
 

2013

MÝTNE BRÁNY - Vráble, Lemešany, návrh a posúdenie základov
Slovak Telekom - Levoča, Vežokontajner pre technológiu mobilného operátora
Slovak Telekom - Slovenska Ves, AK 100 HG 35m - osadenie technológie operátora
Orange - Hniezdne, 4b stožiar 50m s div. plošinou + základy
Orange - Hodruša-Hámre, stožiare Zruč a N+4, pre technológiu operátora
Orange - Lietavská Lúčka, Vežokontajner (VŽK) + zakladanie, pre technológiu operátora
Telefonica - stožiar SEPS Stupava, posúdenie stožiara 4b 20m
ELV Product a.s. - Ohraňovaný stožiar VVN linky 400kV + zakladanie
Martech - Lisovanie náprav MAIKO hala H8, návrh závesných konštr. manipulačných 
               dráh spol. Volskwagen
 

2012

Telefonica - Ružobmerok (Mních) - 4b 50m veža, posúdenie rozšírenia techn. 
                  o spoločnosť Telefonica
3Connect, s.r.o - Gabčíkovo VDG - Základ pod centrálny dieselagregát 
                         pre tech. plavebných komôr
Telefonica - stožiar Sitno, posúdenie osadenia technológie operátora
Vertical - OLO a.s., Žiar nad Hronom, komínová vložka DL 200m
Vertical - DALKIA, Žiar nad Hronom, komínová vložka DL 200m
Vertical - Trenčín, spaľovne biomasy, komínová vložka DL 117m
MV SR - stožiar Makovica - Posúdenie osadenia paraboly P200
Orange - Malé Zlievce, Vežokontajner (VŽK) 33m pre operátora + základanie
Orange - Bratislava Skalná ul., prepočet exist. technol. roštu vzhľadom 
              k nadvihnutiu kvôli rekonštrukcii 
Orange - Červeník, prepočet 3b 40,5m veže pre osadenie technológie operátora
Slovak Telekom - Borová, posúdenie oceľ. 12m stožiara na ŽB stožiary výšky 32m
ELV Produkt a.s. - Prefabrikovaný vibronatĺkaný základ pre stožiare  VVN 110kV
 

2011

NoviSol s.r.o. - Lehnice - Posúdenie nosnej konštrukcie pre osadenie 
                      Fotovoltaickej technológie
Martech - Volswagen Slovakia, závesné konštrukcie dráhy manipulátora 
               o nosnosti 500kg a 250 kg
Vertical - Carmeuse, s.r.o., posúdenie oceľ. komína 50m
Vertical - BBES, a.s. Banská Bystrica, posúdenie 4b veže stužujúcu komín
ELV - VVN 2x400kV Gabcikovo-V. Dur ohraňovaný stožiar 37,5m
ELV - VVN 400 kV ohraňovaný stožiar 40,5m
Slovak Telekom - Zálesie, prepočet rekonfigurácie technol. operátora, MR stožiar 35m
Orange - Bernolákovo, Kultúrny dom - posúdenie existujúcej vežičky operátora
Telefonica - Istropolis Bratislava - anténnový nosič s balastom pre operátora
 

2010 - 2007

Bala a.s. - Reštaurácia Medúza - konštrukcia točitého schodiska
Bala a.s. - Návrh a posúdenie oceľ. konštr. pre osadenie techn. radaru
Slovenský rozhlas - Posúdenie nosných koštrukcii a stropu 10p 
                            za účelom zriadenia archívu
Telefonica - Šidlovec, návrh a posúdenie 12 hranného stožiara 25m-6m2
T-mobile - Mníchova Lehota, 3b priehradova veža 40m-10m2
Orange - Budova Aircraft - Návrh 3b priehradovej vežičky 12m
ALUMIX-BH - Klarisská 8 Atrium, návrh a posúdenie nosnej oceľ. konštr. 
                     pre hliníkovú konštrukciu
MV SR - Hrádok, návrh a posúdenie 3b priehradovej veže s diverzitnou plošinou 40m-13,5m2

 

O2 SlovakiaOrange