PROJEKČNÁ  FIRMA  ARstat s.r.o.

 

bola založená na základe dlhoročných skúseností z pôsobenia v stavebnej praxi v oblasti projektovania nosných konštrukcií, statiky stavieb, riadenia stavebných projektov pri riešení telekomunikačných, priemyselných a občianskych stavieb. 

Záujmy klienta sú pre nás na prvom mieste. Poskytujeme vypracovanie štúdie, projektov pre stavebné povolenie, projekt pre realizáciu stavby, výrobnú dokumentáciu, autorský dozor. Našou úlohou je poskytnúť komplexne projekčné služby s autorizačným osvedčením, zabezpečiť klientovi optimálne investičné náklady a ideálne technické riešenie stavby.

Našou prioritou je Vaša spokojnosť a vypracovanie efektívneho riešenia Vašej zákazky. Prednosťou našej spoločnosti je profesionalita a dlhoročná skúsenosť na trhu. Samozrejmosťou je osobný prístup a vysoká pracovitosť.